Certyfikat    Lubuska Szkoła Równych Szans
 Zobacz nasze projekty: >>>
UWAGA!!
      Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Świebodzina nr 148/B/2011 (tekst zarządzenia >>>)  wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników należy składać do dnia 6 września 2011 r. w sekretariacie szkolnym.
      Pomoc przyznawana jest:
- uczniom klas I-III
- uczniom klas I-VI posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
      Świadczenie przyznawane jest rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 złotych netto miesięcznie. W szczególnych przypadkach (np. zdarzenia losowego, choroby, utraty pracy przez rodzica) a przy przekroczeniu kryterium dochodowego pomoc również może być przyznana. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmować będzie dyrektor szkoły po konsultacji z pedagogiem.
UWAGA!!
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie, os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin, tel./fax 68 475 22 75, zaprasza do złożenia oferty cenowej na postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa dowozu dzieci autobusem z PSP nr 6 na basen miejski.
Potrzebne dokumenty >>>
Orientacyjne godziny odjazdów autobusów >>>

Witamy na stronie świebodzińskiej Szóstki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6  
  Chcesz dowiedzieć się czegoś o pracach biblioteki,  zajrzyj   Zdjęcia z różnych imprez
i uroczystości szkolnych możesz obejrzeć  w galerii
  W naszej szkole zawsze się coś dzieje, relacje z imprez i akcji znajdziesz w wydarzeniach
biblioteka Zobacz galeria Zobacz wydarzenia
Nasz  patron, Kornel Makuszyński, wspaniały człowiek i jeden z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci Zapomiałeś kiedy są ferie, w jakich godzinach otwarta jest świetlica, biblioteka, kiedy jest najbliższe spotkanie z rodzicami, sprawdź Szukasz koła zainteresowań,
chcesz pogłębić swoją wiedzę lub poprawić sprawność fizyczną, wejdź
Zobacz patron Zobacz nformacje Zobacz po lekcjach
kontrola rodzicielska